Translatica, kierunek polsko-angielski
wdawać się czasownik, aspekt niedokonany;
interfere;
enter;
go into;
embark;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich