Translatica, kierunek polsko-angielski
wchłaniać czasownik, aspekt niedokonany;
absorb chemia, fizjologia, przenośne;
absorption chemia, medycyna, przenośne;
imbibe;
suck;
absorbent chemia, medycyna;
soak up;
swallow up przenośne;
incept;
drink in;
drink;
absorptive biologia, medycyna;
soak in;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich