Translatica, kierunek polsko-angielski
walczyć z wiatrakami czasownik, aspekt niedokonany; → tilt at windmills
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich