Translatica, kierunek polsko-angielski
użycie sił rzeczownik, rodzaj nijaki; → engagement
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich