Translatica, kierunek polsko-angielski
uzależniać czasownik, aspekt niedokonany;
condition;
addict;
dependent;
addictive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich