Translatica, kierunek polsko-angielski
utracić ważność czasownik, aspekt dokonany; → lapse
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich