Translatica, kierunek polsko-angielski
ustosunkować czasownik, aspekt dokonany;
attitude;
bring;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich