Translatica, kierunek polsko-angielski

ustawiać ostrość czasownik, aspekt niedokonany; → focus
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich