Translatica, kierunek polsko-angielski
uściślać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też uściślić
specify;
qualify;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich