Translatica, kierunek polsko-angielski
uruchomiać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też uruchomić
start;
start up;
launch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich