Translatica, kierunek polsko-angielski
upodabniać czasownik, aspekt niedokonany;
liken;
become similar książkowe, oficjalne;
make similar książkowe, oficjalne;
imitate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich