Translatica, kierunek polsko-angielski
umordować czasownik, aspekt dokonany;
tire out potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich