Translatica, kierunek polsko-angielski
udźwięcznić czasownik, aspekt dokonany;
voiced;
voice;
voicing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich