Translatica, kierunek polsko-angielski
udzielać nagany czasownik, aspekt niedokonany;
reprimand;
rebuke;
reprehend książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich