Translatica, kierunek polsko-angielski
udzielać kredytu czasownik, aspekt niedokonany;
credit;
trust;
grant loan ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich