Translatica, kierunek polsko-angielski
uderzeniowy przymiotnik;
striking;
strike wojsko;
attack wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich