Translatica, kierunek polsko-angielski
udaremnić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też udaremniać
balk;
thwart;
frustrate;
foil;
baffle;
defeat;
prevent;
discomfit;
stultify;
scotch;
thwarted;
pre-empt;
confound literackie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich