Translatica, kierunek polsko-angielski
uciekać czasownik, aspekt niedokonany;
flee potoczne, nieoficjalne;
escape informatyka;
run away przenośne, potoczne, nieoficjalne;
fly przenośne;
abscond;
run;
resort;
run off;
elope;
get away przenośne;
make off;
defect potoczne, nieoficjalne;
decamp;
make away;
retreat;
bolt;
break out potoczne, nieoficjalne;
slip by przenośne;
get out;
evade;
break away sport;
fall back książkowe, oficjalne;
elude;
fugitive;
recur;
recourse;
scuttle;
refuge;
have recourse książkowe, oficjalne;
flight;
flight;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich