Translatica, kierunek polsko-angielski
uaktywnić czasownik, aspekt dokonany;
activate;
activated;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich