Translatica, kierunek polsko-angielski
typować czasownik, aspekt niedokonany;
designate;
choose;
pick;
spot;
select;
type;
nap ang. brytyjska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich