Translatica, kierunek polsko-angielski
typek rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
character;
fellow ang. brytyjska, wulgarne;
chap ang. brytyjska, wulgarne;
guy potoczne, nieoficjalne, pejoratywne, wulgarne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich