Translatica, kierunek polsko-angielski
tryumfować czasownik, aspekt niedokonany;
triumph;
exult;
jubilate;
prevail;
crow;
gloat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich