Translatica, kierunek polsko-angielski
trofeum rzeczownik, rodzaj nijaki;
trophy przenośne, książkowe, oficjalne;
prize;
trophies;
trophy;
trophies;
shield sport;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich