Translatica, kierunek polsko-angielski
transformacyjny przymiotnik;
transformational językoznawstwo;
transformation językoznawstwo, matematyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich