Translatica, kierunek polsko-angielski
trafiać czasownik, aspekt niedokonany;
hit sport;
strike;
catch;
encounter;
occur;
happen;
meet;
get;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich