Translatica, kierunek polsko-angielski
tłuścić czasownik, aspekt niedokonany;
grease;
smear;
fat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich