Translatica, kierunek polsko-angielski
teleskop rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy, męski rzeczowy;
telescope astronomia, geografia, technika, techniczny;
glass;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich