Translatica, kierunek polsko-angielski
targać czasownik, aspekt niedokonany;
pull;
tear;
tousle;
tug;
lug;
drag;
jerk;
cart potoczne, nieoficjalne;
toss;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich