Translatica, kierunek polsko-angielski
szybowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
shaft;
gliding;
sheet;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich