Translatica, kierunek polsko-angielski
szkło rzeczownik, rodzaj nijaki;
glass;
glassware;
pane;
crockery;
glasses;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich