Translatica, kierunek polsko-angielski
szczerbić czasownik, aspekt niedokonany;
jag;
nick;
dent;
jag;
chip książkowe, oficjalne;
notch;
indent;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich