Translatica, kierunek polsko-angielski
symulować czasownik, aspekt niedokonany;
simulate informatyka;
feign;
pretend;
malinger;
fake;
dissemble;
sham;
sham;
simulant;
affect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich