Translatica, kierunek polsko-angielski

sygnał nieobsadzenia rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → vacant-number signal
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich