Translatica, kierunek polsko-angielski
świadomość rzeczownik, rodzaj żeński;
consciousness książkowe, oficjalne;
awareness;
knowledge;
sense;
mind ang. brytyjska;
perceptorium medycyna;
conscious;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich