Translatica, kierunek polsko-angielski
superobfity przymiotnik; → superabundant
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich