Translatica, kierunek polsko-angielski
stylistyczny przymiotnik;
stylistic literatura;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich