Translatica, kierunek polsko-angielski
styk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
contact technika;
joint;
abutment;
contact member elektryka;
junction medycyna;
interface elektryka, elektronika;
pin techniczny;
meeting;
meet;
butt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich