Translatica, kierunek polsko-angielski
strudzony przymiotnik;
weary książkowe, oficjalne;
wearied;
tired;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich