Translatica, kierunek polsko-angielski
stawiać zarzuty czasownik, aspekt niedokonany;
plead ekonomia, prawo;
rebuke;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich