Translatica, kierunek polsko-angielski
stać w konflikcie czasownik, aspekt niedokonany; → interfere
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich