Translatica, kierunek polsko-angielski
środkowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
middle;
median matematyka;
centre sport;
center sport;
inner;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich