Translatica, kierunek polsko-angielski
spuścizna rzeczownik, rodzaj żeński;
legacy przenośne, książkowe, oficjalne;
inheritance przenośne;
heritage;
bequest;
patrimony;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich