Translatica, kierunek polsko-angielski
sprzeczać czasownik, aspekt niedokonany;
argue;
bicker;
squabble;
quarrel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich