Translatica, kierunek polsko-angielski
sprzeczać się czasownik, aspekt niedokonany;
argue;
bicker;
quarrel;
dispute;
wrangle;
squabble;
fight;
contend;
skirmish;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich