Translatica, kierunek polsko-angielski
spotykać się czasownik, aspekt niedokonany;
meet;
meet up;
converge;
date potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich