Translatica, kierunek polsko-angielski
sposób wygłaszania rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → delivery
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich