Translatica, kierunek polsko-angielski
sposób mówienia rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
parlance;
tongue;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich