Translatica, kierunek polsko-angielski
spojrzeć czasownik, aspekt dokonany;
glance;
look;
peer;
look up;
glimpse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich