Translatica, kierunek polsko-angielski
spójnik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
conjunction językoznawstwo, techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich