Translatica, kierunek polsko-angielski
spodobać się czasownik, aspekt dokonany; → appeal
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich